อึ้ง ทึ่ง เสียว | โฮมซู สวนสัตว์ในบ้าน | 22 ก.พ.59 | ช่อง 8

ติดตามความน่ารักของ กลูต้า กอลลั่มและเดอะแก็งได้ใน เพื่อนรักสัตว์เอ๊ย ทางใน Youtube ช่อง saranair channel