#HK243 สุดยอดแม่วัวตัวให้ไข่ ที่ทำรายได้สุดปังกว่า10ล้านบาท HK243 cow,

ระบบจัดการฟาร์มหน้าแล้ง #รุ่งเจริญฟาร์ม RCR เบอร์โทรติดต่อ 0945454536 #วัวบราห์มันเลือดร้อย#วัวเนื้อ#วัวขุน#วัวแองกัส#เลียงวัว#อาชีพเสริม Cr.เพจ FB.Rungcharoen Farm -รุ่งเจริญฟาร์ม- RCR กาญจนบุรี