EP.124 : ดูลูกวัวบราห์มันกันครับ #วัวบราห์มัน #แพะบอร์ #หญ้าแพงโกล่า

ระบบจัดการฟาร์มหน้าแล้ง #รุ่งเจริญฟาร์ม RCR เบอร์โทรติดต่อ 0945454536 #วัวบราห์มันเลือดร้อย#วัวเนื้อ#วัวขุน#วัวแองกัส#เลียงวัว#อาชีพเสริม Cr.เพจ FB.Rungcharoen Farm -รุ่งเจริญฟาร์ม- RCR กาญจนบุรี