พามาชมลูกผสมที่ขึ้นรถไฟสายวัวเนื้อ ที่มีปลายทางชัดเจน//ลุงเชาว์ฟาร์ม สุพรรณบุรี 0915215332//

เบอร์โทรติดต่อ 0945454536 #วัวบราห์มันเลือดร้อย#วัวเนื้อ#วัวขุน#วัวแองกัส#เลียงวัว#อาชีพเสริม Cr.เพจ FB.Rungcharoen Farm -รุ่งเจริญฟาร์ม- RCR กาญจนบุรี