เยี่ยมชมรุ่งเจริญฟาร์ม RCR อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี [Ep1]​0945454536

ระบบจัดการฟาร์มหน้าแล้ง #รุ่งเจริญฟาร์ม RCR เบอร์โทรติดต่อ 0945454536 #วัวบราห์มันเลือดร้อย#วัวเนื้อ#วัวขุน#วัวแองกัส#เลียงวัว#อาชีพเสริม Cr.เพจ FB.Rungcharoen Farm -รุ่งเจริญฟาร์ม- RCR กาญจนบุรี